Handelsbetingelser

1. Anvendelse

Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om køb hos SnowWaves ApS, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale mellem SnowWaves ApS og køber.

2. Priser

Vi tager forbehold for evt. tekst og trykfejl. Alle priser er opgivet incl. moms.

3. Tilmelding

Tilmeldingen er bindende ved modtagelse af ordrebekræftelse som sker ved tryk knappen “Gennemfør tilmelding”.

 

4. Betaling

Betaling foregår ved bankoverførsel.Der er mulighed for at vælge mellem hhv. straksbetaling og ratebetaling. Ved straksbetaling betales det fulde beløb umiddelbart.

Køber forpligter sig til at betale minimum depositum ved gennemført tilmelding. Depositum modregnes i den samlede ordre. Køber vælger derefter selv hvornår og over mange rater restbeløbet indbetales. Dog skal det samlede beløb på ordren være indbetalt senest 30 dage (4 uger) før datoen for campstart. Er dette ikke sket, forbeholder SnowWaves ApS sig retten til at videresælge pladsen til anden side. Indbetalte beløb refunderes ikke.

5. Refundering af køb

Købet af rejsen er bindende og købet refunderes ikke, medmindre at SnowWaves ApS ikke kan levere den aftalte vare/ydelse til Køber.

 

6. Afbestillingsgebyr

Et betalt afbestillingsgebyr sikrer Køber en refundering af deltagerbetalingen, når deltager ikke kan påbegynde opholdet på grund af akut sygdom eller tilskadekomst. Ved refundering af deltagerbetalingen refunderes administrationsgebyr, afbestillingsgebyr og evt. bestilt StartKit ikke. Afbestillingsgebyret dækker ikke hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestilling, var til stede ved køb af ophold.

I tilfælde af afbestilling skal du straks underrette SnowWave på mail: info@snowwave.dk; og senest inden tidspunktet for påbegyndelsen af campen. Deltagerbetalingen refunderes kun mod forevisning af lægeerklæring, som er udfyldt senest den dato, hvor opholdet skulle påbegyndes. Indsendelse af lægeerklæring skal fremsendes senest 8 dage efter afbestilling af opholdet. Afbestillingsgebyret dækker ikke sygdom/tilskadekomst der opstår i løbet af campen og heller ikke corona. Se mere om vores corona politik i punkt 8. SnowWave anbefaler alle gæster at tegne en separat rejseforsikring som specifikt dækker, hvis I bliver ramt af corona eller en positiv test op til afrejse.

7. Venteliste

Venteliste vil blive oprettet, så det er muligt at overtage pladser fra evt. deltagere, som springer fra. Hvis du vil oprettes på vores venteliste, skriv da venligst til info@snowwave.dk

8. Aflysning af et arrangement


SnowWaves forbeholder sig retten til at aflyse eller flytte et arrangement til andet destination eller indkvartering, såfremt dette er påkrævet for at sikre gennemførsel af arrangementet. Såfremt vi aflyser et arrangement tilbagebetales den fulde deltagerbetaling til Køber. Såfremt vi flytter et arrangement til en anden indkvartering og prisen er lavere på dette arrangement refunderes prisforskellen til køber. I tilfælde hvor prisen er højere på det andet arrangement end det oprindelige bestilte har Køber valget for at sige ja tak eller bede om en refundering af sit oprindelige køb.

9. Force Majeure

Skulle levering af varen/ydelsen være forhindret helt eller delvist på grund af force majeure, fritager det SnowWave for ethvert ansvar. Under force majeure henhøres blandt andet, men er ikke begrænset til, pandemi, naturkatastrofer, arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, mangel på drivmidler eller andre ydre omstændigheder, som påvirker leveringen.

10. Refundering ifbm. Corona – Covid 19 virus

I tilfælde af, at camps og SnowWave ture generelt, ikke kan afvikle som følge af Coronavirus (Covid-19), får ALLE refunderet 100% af deltagergebyret. Med dette mener vi følgende: indrejseforbud for danskere, at hotellerne eller lifterne tvangslukkes.

11. Regulering af deltagergebyr 

Såfremt SnowWave bliver ramt af væsentlige prisstigninger grundet hurtig voksende inflation, krig, strømmangel og andre lignende tilfælde, hvor vores indkøbspriser på hotel, liftkort og instruktører stiger uforligeligt meget indenfor en kort periode, forbeholder vi os rettet til at regulere deltagergebyret indtil 4 ugers varsel inden campstart. Skulle denne prisregulering træde i kraft har alle gæster ret til at aflyse deres rejse og få deres penge tilbagebetalt.


12. Personlige oplysninger

Personlige oplysninger der registreres hos SnowWave, vil på intet tidspunkt blive overdraget, solgt eller være tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede arrangører.

 

13. Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte opstå mellem køber og SnowWave i forbindelse med en købsaftale, herunder tvist om fortolkningen af nærværende handelsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret og hvor andet ikke følger af retsplejeloven, ved Sø- og Handelsretten i København.

 

14. Video & Foto-optagelse

I forbindelse med afviklingen af camps, rejser og ture, vil vi lave video- og fotooptagelser af de aktiviteter, der foregår på campen. Vi gør opmærksom på, at materialet evt. vil blive brugt til promotion af camps.Hvis du ikke ønsker, at blive filmet/fotograferet på campen, anmoder vi om at modtage en skriftlig erklæring om dette, senest tre dage inden campstart. Erklæring sendes til:

SnowWaves ApS
Raffinaderivej 10, co/ TAP1
2300 København S
mrk. “Fotoforbud”

Skulle du have spørgsmål eller reklamationer er du velkommen til at kontakte os:

SnowWave ApS
Raffinaderivej 10, co/ TAP1
DK-2300 København S
Tlf.: 5620 4000
info@snowwave.dk

Hold dig opdateret

Få update på nye ture og gode tilbud!